T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Erenköy
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi

Gelir Tahakkuk ve Fatura Birimi