T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Erenköy
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi

Gider Tahakkuk ve Bütçe Birimi